تالاب بندر انزلی زالو و مرداب anzali leech دارد گونه های زالوی شهر انزلی به دلیل آب و هوای خیلی خوب شمال ایران و سواحل خزر با داشتن مردابهای بکر و تالابهای آب شیرین محل زندگی زالوهای بسیار است زالو با توجه به زیستگاه غورباغه و ماهی ها و ... به راحتی تکثیر میگردد با توجه به غذای مصرفی زالو در منطقه تالاب بندر انزلی و مردابهای شمال شاهد رشد گونه های خیلی نادر و خوب زالوی طبی پزشکی خواهیم بود برای زالودرمانی و طب سنتی میتوانند استفاده گردند اگر در کیفیت بتوانیم زالو پرورش دهیم, زالوی پرورشی آن از کیفیت بالاتری برخوردار میگردد زیرا محیطی طبیعی برای رشد leech در دست است و شانس موفقیت در تکثیر بهتر leech فراهم میشود.

anzali leech - زالو و مرداب انزلی - بندر انزلی زیستگاه غورباغه و ماهی - غذای مصرفی زالو - تالاب بندر انزلی تکثیر میگردد - زالوی مردابهای بکر شمال - زالو مزارع برنج بندرانزلی - کیفیت زالو در مرداب Anzali - زالو آب شیرین leech - محیطی طبیعی برای زالو - زالوی پرورشی انزلی - گونه های نادر و خوب زالو Anzali
صید زالو غازیان انزلی