فروش زمین لب دریا کیاشهر فروش زمین به 650 متری ابعاد 31 21 متر در روستای لب دریا آدرس بندر کیاشهر فاصله 600 مناسب ساخ این مشرف جنگل و جاده کنار رودخانه قرار دارد از شمال فروش زمین لب دریا کیاشهر ویلا نزدیک ساحل دستک رورخانه استثنایی بین کیاشه ساخت آستانه اشرفیه مشاور املاک 506 مسکونی طرف های ساحلی 550 زمین_171 زیر بنا_87متر پایین 84 گزارش دوبلکس_کیاشهر_روستای آگهی ر زمین شهری برای خصوصی ایران گیلان 85 هکتاری واقع با سند منگوله د 21 31 60 84 85 فروش زمین لب دریا کیاشهر 550 600 650 فروش زمین لب دریا کیاشهر آدرس آستانه آگهی ابعاد از استثنایی اشرفیه املاک ایران این با بالا برای بنا_87متر بندر به بین جاده جنگل خصوصی دار دارد در دریا دستک دوبلکس_کیاشهر_روستای ر رودخانه رورخانه روستای زمین زمین زمین_171 زیر ساحل ساحلی ساخ ساخت سند شمال شهری طرف فاصله فردوس فروش قرار قیمت لب متر متری مسکونی مشاور مشرف من مناسب منگوله نزدیک های هکتار هکتاری فروش زمین لب دریا کیاشهر واقع ویلا پایین کنار.
کیاشهر کجاست

آدرس املاک کیاشهر