کاندوم پلیژر سیمپلکس
کاندوم پلیژر سیمپلکس
هر بسته محتوی 12 عدد کا ندوم 1 عدد تیوپ حاوی کرم لیدو کا ئین 3 عدد دستمال آنتی باکتریال مخصوص این کاندوم ...


کاندوم سبز ارتجاعی سیمپلکس مجوز 15313 9 ک فوق العاده لطیف مقاوم و محکم بدون ایجاد حساسیت عوارض جانبی هیچگونه برآمدگی در محیط کاملا چرب ... هر بسته محتوی 12عدد 1عدد دستمال آنتی باکتریال جنسی نازکترین رده های Simplex اسب نر پلنگ سیاه قرمز دولوکس 12 عدد 1 مخصوص همراه با پوشش آسان محتو ی کتریال تیوپ حاوی کرم لیدوکائین 3 این آغشته اگر خود یا همسرتان از شل شدن عضلات بازشدن بیش اندازه ناحیه تناسلی تان ناراضی هستید به حفظ انقباض میوه ای شکلات سفید پلاس amp quot رنگ دارای بر پلیژر موز است یکی هیجان کا ندوم لیدو ئین نعنا برآمدگیهای نقطه ٬ مرد پوش یک تیوب حاو کائین باز نازک ژل IRC 1228178696 دررده آمیزشی